CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIET ASIA
 
Hoá chất giảm điện trở đất  ( RAMRATNA -INDIA)

Hoá chất giảm điện trở đất ( RAMRATNA -INDIA)

-  Giảm điện trở đất từ 50% đến 90% so với phương pháp truyền thống không sử dụng GEM.  - Bền vững và không cần bảo trì (không bị ăn mòn do phản ứng với muối hay hóa chất)  - Không bị phân hủy hay mục rửa và giữ điện trở đất là hằng số ổn định với thời gian.  - Không phụ thuộc vào sự hiện diện của nước để duy trì tính dẫn điện của nó. - Quy cách đóng gói : 10kg/bao , 11.5kg/bao 

Giá : 220,000

-  Giảm điện trở đất từ 50% đến 90% so với phương pháp truyền thống không sử dụng GEM.
 - Bền vững và không cần bảo trì (không bị ăn mòn do phản ứng với muối hay hóa chất)
 - Không bị phân hủy hay mục rửa và giữ điện trở đất là hằng số ổn định với thời gian.
 - Không phụ thuộc vào sự hiện diện của nước để duy trì tính dẫn điện của nó.

- Quy cách đóng gói : 10kg/bao , 11.5kg/bao